Պատմություն

“Մելլաթ բանկ” Փակ բաժնետիրական ընկերությունը  հիմնադրվել է 1992թ. մայիսին ՀՀ և ԻԻՀ միջև “Բարեկամության և համագործակցության մասին” համատեղ հայտարարության հիման վրա, ՀՀ կենտրոնական բանկի  և ԻԻՀ “Մելլաթ” պետական բանկի միջև կնքված համաձայնագիր-թույլտվության համաձայն, որպես ԻԻՀ “Մելլաթ” բանկի Երևանյան մասնաճյուղ: Մասնաճյուղը իր գործունեությունը սկսել է 1995թ. համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 1995թ. հունվարի 10-ին տրված H-OՄ-1/4  արտոնագրի:

02.09.1997թ. Երևանի  մասնաճյուղը վերակազմավորվել է դուստր բանկ փակ բաժնետիրական ընկերության՝ իրավաբանական անձի կարգավիճակով, իսկ 27.07.2005թ –ին վերանվանվել է որպես փակ բաժնետիրական ընկերություն: 

“Մելլաթ բանկ” ՓԲԸ-ն գրանցված է ՀՀ Կենտրոնական բանկում  թիվ  78  գրանցման   համարով:

Կանոնադրական կապիտալը կազմում է 32,100,000,000 ՀՀ դրամ, որը ապահովել է ԻԻՀ "Մելլաթ բանկ"-ը: ԻԻՀ "Մելլաթ բանկ"-ը  հանդիսանում է բանկի միակ բաժնետեր: ԻԻՀ "Մելլաթ բանկ"-ի վարչության նախագահն է` պրն. Մ. Բիգդելիի: Հայաստանի "Մելլաթ բանկ"-ը ոչ միայն հեշտացրել է առևտրային հարաբերությունները, այլ նաև մասնակցել է երկու երկրների մի շարք ծրագրերին, ինչպես նաև ծառայություններ է մատուցում Հայաստանի ներքին շուկային:

Բանկի պետական գրանցման վկայական

Բանկի Լիցենզիա

Բանկի կանոնադրություն

Բանկի կանոնադրության տիտղոսաթերթ

 

 

Էջը թարմացվել է` 24-01-20 11:07:26Կայքը թարմացվել է` 26-03-20 15:19:41