Արխիվ
Ընդհանուր ժողովի նիստ

Հայտարարություն

Հայտնում ենք Ձեզ, որ 20.05.2017թ-ին ք. Թեհրանում /Թալեղանի 327 հասցեում` ԻԻՀ Մելլաթ բանկ ԲԲԸ-ի գլխավոր մասնաշենքում/ անցկացվելու է “Մելլաթ բանկ” ՓԲԸ-ի Արտահերթ Ընդհանուր ժողովի նիստը:

Ընդհանուր ժողովի նիստ

Հայտարարություն

Հայտնում ենք Ձեզ, որ 20.05.2017թ-ին ք. Թեհրանում /Թալեղանի 327 հասցեում` ԻԻՀ Մելլաթ բանկ ԲԲԸ-ի գլխավոր մասնաշենքում/ անցկացվելու է “Մելլաթ բանկ” ՓԲԸ-ի Արտահերթ Ընդհանուր ժողովի նիստը:

Էջը թարմացվել է` 04-05-17 15:00:31Կայքը թարմացվել է` 23-01-18 18:12:52