Արխիվ
Հայտարարություն

Մելլաթ բանկ ՓԲ ընկերությունը հայտարարում է, որ չեղյալ է համարում գույքերի վաճառքը, որը պայմանավորված է առաջացած որոշակի տեխնիկական խնդիրներով։  Գույքերի վաճառքի օրվա և ժամի մասին լրացուցիչ կտեղեկացվի։

Հայտարարություն

Մելլաթ բանկ ՓԲ ընկերությունը հայտարարում է, որ չեղյալ է համարում գույքերի վաճառքը, որը պայմանավորված է առաջացած որոշակի տեխնիկական խնդիրներով։  Գույքերի վաճառքի օրվա և ժամի մասին լրացուցիչ կտեղեկացվի։

Էջը թարմացվել է` 18-05-17 16:51:15Կայքը թարմացվել է` 23-01-18 18:12:52