Արխիվ
Գործառնական ժամ

      ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն՝ աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերի նախօրյակին աշխատանքային օրվա տևողությունը կրճատվում է մեկ ժամով: «Մելլաթ Բանկ»   ՓԲԸ- ում  04/07/2017թ.- ին  գործառնական  ժամերը  սահմանվում  է  9:30-15:30 ։

                           «Մելլաթ Բանկ» - ի տնօրինություն  

Գործառնական ժամ

      ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն՝ աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերի նախօրյակին աշխատանքային օրվա տևողությունը կրճատվում է մեկ ժամով: «Մելլաթ Բանկ»   ՓԲԸ- ում  04/07/2017թ.- ին  գործառնական  ժամերը  սահմանվում  է  9:30-15:30 ։

                           «Մելլաթ Բանկ» - ի տնօրինություն  

Էջը թարմացվել է` 04-07-17 11:48:25Կայքը թարմացվել է` 17-11-17 11:46:36