Արխիվ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Մելլաթ բանկ» բակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է 01.01.2018թվականից ուժի մեջ մտնող թիվ 9 ՀՀՄՍ-ի վերաբերյալ աշխատակիցներին վերապատրաստելու և սեմինար-դասընթաց անցկացնելու մրցույթ:

Մրցույթին կարող են մասնակցել այն անձինք, ովքեր ունեն հաշվապահական հաշվառման, աուդիտորական կամ բանկային մեթոդոլոգիայի ոլորտում առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ (միջազգային հաշվապահական և/կամ աուդիտորական որակավորման վկայական ունենալը նախընտրելի է):

Մանրամասն տեղեկատվության համար խնդրում ենք զանգահարել 060-38-88-88 հեռախոսահամարով կամ այցելել  «Մելլաթ բանկ» բակ բաժնետիրական ընկերություն /հասցե`ք.Երևան, Թումանյան 5ա, թիվ 45 տարածք/:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Մելլաթ բանկ» բակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է 01.01.2018թվականից ուժի մեջ մտնող թիվ 9 ՀՀՄՍ-ի վերաբերյալ աշխատակիցներին վերապատրաստելու և սեմինար-դասընթաց անցկացնելու մրցույթ:

Մրցույթին կարող են մասնակցել այն անձինք, ովքեր ունեն հաշվապահական հաշվառման, աուդիտորական կամ բանկային մեթոդոլոգիայի ոլորտում առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ (միջազգային հաշվապահական և/կամ աուդիտորական որակավորման վկայական ունենալը նախընտրելի է):

Մանրամասն տեղեկատվության համար խնդրում ենք զանգահարել 060-38-88-88 հեռախոսահամարով կամ այցելել  «Մելլաթ բանկ» բակ բաժնետիրական ընկերություն /հասցե`ք.Երևան, Թումանյան 5ա, թիվ 45 տարածք/:

Էջը թարմացվել է` 13-10-17 10:06:24Կայքը թարմացվել է` 23-01-18 18:12:52