Արխիվ
(ՏԱ) և (ՏՏ) աուդիտի մրցույթ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԱՈՒԴԻՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Մելլաթ բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է մրցույթ` «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ-ի 2018թ-ի տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգի (ՏԱ) և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) տարեկան աուդիտ իրականացնելու նպատակով: Մրցույթին կարող են մասնակցել կազմակերպությունները և/կամ անձինք (անհատ ձեռնարկատեր), որոնք ունեն ՏԱ և ՏՏ ոլորտում նման աշխատանքներ իրականացնելու առնվազն 2 տարվա մասնագիտական փորձ և համապատասխան լիցենզիա (CISA):      

Մրցույթի մասնակիցները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը`

իրավաբանական անձանց դեպքում` հիմնադիր փաստաթղթերի պատճենները

համապատասխան լիցենզիայի պատճենը

աշխատանքային փորձը հիմնավորող և աուդիտորական որակավորման փաստաթղթերը

աուդիտի իրականացման ընդհանուր արժեքը (ներառյալ հարկերը),

լրացուցիչ տեղեկություններ:

Աուդիտորական աշխատանքների սկսման, եզրակացության ներկայացման ժամկետները, եզրակացության լեզուն և այլ պայմանները կկարգավորվեն պայմանագրով:

 

Մրցույթի պայմաններն են`

մրցութային առաջարկները`բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ միասին պետք է բանկ ներկայացվեն մինչև 2018թ-ի մարտի 28-ը ժամը 16-30`փակ, կնքված և ստորագրված ծրարներով

ներկայացված հայտերը կբացվեն 2018թ. մարտի 29-ին, ժամը 10:00`բանկի վարչական շենքում մրցույթային հանձնաժողովի կողմից

աուդիտը պետք է իրականացվի միջազգային ստանդարտներին և ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան

Մրցույթի մասնակիցները գրավոր կտեղեկացվեն մրցույթի արդյունքների մասին մինչև 2018թ. ապրիլի 30-ը::

Մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպության հետ Բանկը կկնքի պայմանագիր`աուդիտի աշխատանքներն իրականացնելու վերաբերյալ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել`«Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Թումանյան 5-ա, թիվ 45 ոչ բնակելի տարածք կամ զանգահարել 060-38-88-88 հեռախոսահամարով:

Ինտերնետային տնային էջ` www.mellatbank.am

E-mail: mellat@mellatbank.am   

(ՏԱ) և (ՏՏ) աուդիտի մրցույթ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԱՈՒԴԻՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Մելլաթ բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է մրցույթ` «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ-ի 2018թ-ի տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգի (ՏԱ) և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) տարեկան աուդիտ իրականացնելու նպատակով: Մրցույթին կարող են մասնակցել կազմակերպությունները և/կամ անձինք (անհատ ձեռնարկատեր), որոնք ունեն ՏԱ և ՏՏ ոլորտում նման աշխատանքներ իրականացնելու առնվազն 2 տարվա մասնագիտական փորձ և համապատասխան լիցենզիա (CISA):      

Մրցույթի մասնակիցները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը`

իրավաբանական անձանց դեպքում` հիմնադիր փաստաթղթերի պատճենները

համապատասխան լիցենզիայի պատճենը

աշխատանքային փորձը հիմնավորող և աուդիտորական որակավորման փաստաթղթերը

աուդիտի իրականացման ընդհանուր արժեքը (ներառյալ հարկերը),

լրացուցիչ տեղեկություններ:

Աուդիտորական աշխատանքների սկսման, եզրակացության ներկայացման ժամկետները, եզրակացության լեզուն և այլ պայմանները կկարգավորվեն պայմանագրով:

 

Մրցույթի պայմաններն են`

մրցութային առաջարկները`բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ միասին պետք է բանկ ներկայացվեն մինչև 2018թ-ի մարտի 28-ը ժամը 16-30`փակ, կնքված և ստորագրված ծրարներով

ներկայացված հայտերը կբացվեն 2018թ. մարտի 29-ին, ժամը 10:00`բանկի վարչական շենքում մրցույթային հանձնաժողովի կողմից

աուդիտը պետք է իրականացվի միջազգային ստանդարտներին և ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան

Մրցույթի մասնակիցները գրավոր կտեղեկացվեն մրցույթի արդյունքների մասին մինչև 2018թ. ապրիլի 30-ը::

Մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպության հետ Բանկը կկնքի պայմանագիր`աուդիտի աշխատանքներն իրականացնելու վերաբերյալ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել`«Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Թումանյան 5-ա, թիվ 45 ոչ բնակելի տարածք կամ զանգահարել 060-38-88-88 հեռախոսահամարով:

Ինտերնետային տնային էջ` www.mellatbank.am

E-mail: mellat@mellatbank.am   

Էջը թարմացվել է` 27-02-18 11:14:00Կայքը թարմացվել է` 15-01-19 17:24:19