Արխիվ
Ընդհանուր ժողովի նիստ

31.07.2018թ-ին ք. Թեհրանում /Թալեղանի 327 հասցեում` ԻԻՀ Մելլաթ   բանկ ԲԲԸ-ի գլխավոր մասնաշենքում/ անցկացվելու է “Մելլաթ բանկ” ՓԲԸ-ի Արտահերթ Ընդհանուր ժողովի նիստը:

Ընդհանուր ժողովի նիստ

31.07.2018թ-ին ք. Թեհրանում /Թալեղանի 327 հասցեում` ԻԻՀ Մելլաթ   բանկ ԲԲԸ-ի գլխավոր մասնաշենքում/ անցկացվելու է “Մելլաթ բանկ” ՓԲԸ-ի Արտահերթ Ընդհանուր ժողովի նիստը:

Էջը թարմացվել է` 16-07-18 10:21:22Կայքը թարմացվել է` 15-10-18 17:57:54