Արխիվ
ՏԱ և ՏՏ աուդիտի մրցույթ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԱՈՒԴԻՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

“Մելլաթ բանկ” փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է մրցույթ` “Մելլաթ բանկ” ՓԲԸ-ի 2019թ-ի տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգի (ՏԱ) և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) տարեկան աուդիտ իրականացնելու նպատակով:

Մրցույթին կարող են մասնակցել կազմակերպությունները, որոնք ունեն ՏԱ և ՏՏ ոլորտում նման աշխատանքներ իրականացնելու առնվազն 2 տարվա մասնագիտական փորձ և համապատասխան լիցենզիա (CISA):

Մրցույթի մասնակիցները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը`

 • հիմնադիր փաստաթղթերի պատճենները,
 • համապատասխան լիցենզիայի պատճենը,
 • աշխատանքային խմբի քանակը,
 • մասնագիտական աշխատանքային փորձը հիմնավորող ևաուդիտորական որակավորման փաստաթղթերը,
 • աուդիտի գծով աշխատանքների իրականացման անհնարինության դեպքում գործողությունների (այդ թվում` աուդիտի անընդհատության ապահովման ուղղված) ծրագրի նախագիծ,
 • աուդիտի իրականացման ընդհանուր արժեքը (ներառյալ հարկերը),
 • լրացուցիչ տեղեկություններ:

 

Աուդիտորական աշխատանքների սկսման, եզրակացության ներկայացման ժամկետները, եզրակացության լեզուն և այլ պայմանները կկարգավորվեն պայմանագրով:

 

Մրցույթի պայմաններն են`

 • մրցութային առաջարկները`բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ միասին պետք է բանկ ներկայացվեն մինչև 2019թ-ի մարտի29-ը ժամը 16-30`փակ,կնքված ծրարներով
 • աուդիտը պետք է իրականացվիմիջազգային ստանդարտներին և ՀՀ օրենսդրությանըհամապատասխան
 • մրցույթային առաջարկները կքննարկվեն բանկի մրցույթային հանձնաժողովի և բանկի խորհրդի կողմից
 • մրցույթի մասնակիցները գրավոր կտեղեկացվեն մրցույթի արդյունքների մասին մինչև 2019թ. ապրիլի 30-ը
 • մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպության հետ Բանկը մինչև 2019թ. մայիսի 31-ը

կնքում էպայմանագիր`աուդիտի աշխատանքներնիրականացնելու վերաբերյալ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել`«Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Թումանյան 5-ա, թիվ 45 ոչ բնակելի տարածքկամ զանգահարել 060-38-88-88 հեռախոսահամարով:

Ինտերնետային տնային էջ` www.mellatbank.am                                                                                                                                                                                                                                                                  

E-mail: mellat @mellatbank .am   

     

ՏԱ և ՏՏ աուդիտի մրցույթ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԱՈՒԴԻՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

“Մելլաթ բանկ” փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է մրցույթ` “Մելլաթ բանկ” ՓԲԸ-ի 2019թ-ի տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգի (ՏԱ) և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) տարեկան աուդիտ իրականացնելու նպատակով:

Մրցույթին կարող են մասնակցել կազմակերպությունները, որոնք ունեն ՏԱ և ՏՏ ոլորտում նման աշխատանքներ իրականացնելու առնվազն 2 տարվա մասնագիտական փորձ և համապատասխան լիցենզիա (CISA):

Մրցույթի մասնակիցները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը`

 • հիմնադիր փաստաթղթերի պատճենները,
 • համապատասխան լիցենզիայի պատճենը,
 • աշխատանքային խմբի քանակը,
 • մասնագիտական աշխատանքային փորձը հիմնավորող ևաուդիտորական որակավորման փաստաթղթերը,
 • աուդիտի գծով աշխատանքների իրականացման անհնարինության դեպքում գործողությունների (այդ թվում` աուդիտի անընդհատության ապահովման ուղղված) ծրագրի նախագիծ,
 • աուդիտի իրականացման ընդհանուր արժեքը (ներառյալ հարկերը),
 • լրացուցիչ տեղեկություններ:

 

Աուդիտորական աշխատանքների սկսման, եզրակացության ներկայացման ժամկետները, եզրակացության լեզուն և այլ պայմանները կկարգավորվեն պայմանագրով:

 

Մրցույթի պայմաններն են`

 • մրցութային առաջարկները`բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ միասին պետք է բանկ ներկայացվեն մինչև 2019թ-ի մարտի29-ը ժամը 16-30`փակ,կնքված ծրարներով
 • աուդիտը պետք է իրականացվիմիջազգային ստանդարտներին և ՀՀ օրենսդրությանըհամապատասխան
 • մրցույթային առաջարկները կքննարկվեն բանկի մրցույթային հանձնաժողովի և բանկի խորհրդի կողմից
 • մրցույթի մասնակիցները գրավոր կտեղեկացվեն մրցույթի արդյունքների մասին մինչև 2019թ. ապրիլի 30-ը
 • մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպության հետ Բանկը մինչև 2019թ. մայիսի 31-ը

կնքում էպայմանագիր`աուդիտի աշխատանքներնիրականացնելու վերաբերյալ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել`«Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Թումանյան 5-ա, թիվ 45 ոչ բնակելի տարածքկամ զանգահարել 060-38-88-88 հեռախոսահամարով:

Ինտերնետային տնային էջ` www.mellatbank.am                                                                                                                                                                                                                                                                  

E-mail: mellat @mellatbank .am   

     

Էջը թարմացվել է` 27-02-19 17:05:09Կայքը թարմացվել է` 15-07-19 16:55:38