Շեթաբ քարտեր

Իրանական “Շեթաբ” վճարային քարտային համակարգի սպասարկման  համար անհրաժեշտ է`

  •  “Մելլաթ բանկ” ՓԲԸ Քարտատեր-հաճախորդի բանկային հաշվի առկայության  դեպքում`

  անձնագիր կամ գրքույկ և համանուն “Շեթաբ” վճարային քարտ.

 

  •  “Մելլաթ բանկ” ՓԲԸ Քարտատեր-հաճախորդի  բանկային հաշվի բացակայության  դեպքում`

Պահանջվում  է  անձնագիրը և  համանուն  “Շեթաբ”  վճարային քարտը.

  Գործավարձ  կանխիկացվող  գումարից   0%.

Էջը թարմացվել է` 26-06-17 12:17:05Կայքը թարմացվել է` 23-01-18 18:12:52