Հայտարարություն

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Մելլաթ բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է ընկերության սեփականության իրավունքով պատկանող քաղաք Երևան, Չարենցի 19 հասցեում 250 ԿՎ հզորությամբ էլեկտրաէներգիայի ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքներ  իրականացնող ընկերության ընտրության մրցույթ:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները պետք է ներկայացնեն գնային առաջարկ, ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի պատճենները, լիցենզիաների պատճենները, ընկերության գործունեության վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկատվական ամփոփաթերթիկ (ազատ ոճի), ընկերության վերջին 3 տարիների ֆինանսական հաշվետվությունները, վերջին 3 տարիներին կատարված աշխատանքների վերաբերյալ կազմված տեղեկանք, կատարված համանման աշխատանքների լուսանկարներ:

Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ներկայացնել փակ, կնքված և ստորագրված ծրարներով: Ծրարների վրա անհրաժեշտ է նշել մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինչպես նաև «Մրցույթի մասնակցության հայտ» բառերը: Ծրարները անհրաժեշտ է ներկայացնել քաղաք Երևան, Թումանյան 5Ա, 45 տարածք հասցեում գտնվող «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ: Ծրարների ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվում 17.12.2020 թվականը, ժամը 16:00: Սահմանված ժամկետից հետո ներկայացված ծրարները չեն մասնակցի մրցույթին: Ներկայացված ծրարները կբացվեն 17.12.2020 թվականին, որի արդյունքների մասին մեկշաբաթյա ժամկետում կծանուցվի մասնակիցներին:

Մանրամասն տեղեկատվության համար զանգահարել 060-38-88-88 (1151) հեռախոսահամարով կամ այցելել «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ /Հասցե`ք.Երևան, Թումանյան 5Ա, 45 տարածք/:

 

Հայտարարություն

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Մելլաթ բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է ընկերության սեփականության իրավունքով պատկանող քաղաք Երևան, Չարենցի 19 հասցեում 250 ԿՎ հզորությամբ էլեկտրաէներգիայի ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքներ  իրականացնող ընկերության ընտրության մրցույթ:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները պետք է ներկայացնեն գնային առաջարկ, ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի պատճենները, լիցենզիաների պատճենները, ընկերության գործունեության վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկատվական ամփոփաթերթիկ (ազատ ոճի), ընկերության վերջին 3 տարիների ֆինանսական հաշվետվությունները, վերջին 3 տարիներին կատարված աշխատանքների վերաբերյալ կազմված տեղեկանք, կատարված համանման աշխատանքների լուսանկարներ:

Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ներկայացնել փակ, կնքված և ստորագրված ծրարներով: Ծրարների վրա անհրաժեշտ է նշել մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինչպես նաև «Մրցույթի մասնակցության հայտ» բառերը: Ծրարները անհրաժեշտ է ներկայացնել քաղաք Երևան, Թումանյան 5Ա, 45 տարածք հասցեում գտնվող «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ: Ծրարների ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվում 17.12.2020 թվականը, ժամը 16:00: Սահմանված ժամկետից հետո ներկայացված ծրարները չեն մասնակցի մրցույթին: Ներկայացված ծրարները կբացվեն 17.12.2020 թվականին, որի արդյունքների մասին մեկշաբաթյա ժամկետում կծանուցվի մասնակիցներին:

Մանրամասն տեղեկատվության համար զանգահարել 060-38-88-88 (1151) հեռախոսահամարով կամ այցելել «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ /Հասցե`ք.Երևան, Թումանյան 5Ա, 45 տարածք/:

 

Էջը թարմացվել է` 18-12-20 13:02:03Կայքը թարմացվել է` 08-11-21 10:32:13