ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Մելլաթ բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է թվով 7 հատ  DoCash DC-45Vմոդելների դրամ հաշվող սարքի` իր առանձնացված էկրանով, ինչպես նաև  թվով 14 հատ 5 տեղանոց դրամի պահման  պահարանի ձեռքբերման մրցույթ:

 

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները պետք է ներկայացնեն գնային առաջարկ` սարքավորումներ համար, սարքավորմների մատակարարման ժամկետները, ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի պատճենները, ընկերության գործունեության վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկատվական ամփոփաթերթիկ (ազատ ոճի):

Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ներկայացնել փակ, կնքված և ստորագրված ծրարներով: Ծրարների վրա անհրաժեշտ է նշել մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինչպես նաև «Մրցույթի մասնակցության հայտ» բառերը: Ծրարները անհրաժեշտ է ներկայացնել քաղաք Երևան, Թումանյան 5Ա, 45 տարածք հասցեում գտնվող «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ: Ծրարների ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվում 22.01.2021 թվականը, ժամը 14:00: Սահմանված ժամկետից հետո ներկայացված ծրարները չեն մասնակցի մրցույթին: Ներկայացված ծրարները կբացվեն 22.01.2021 թվականը, ժամը 14:00-ին, որի արդյունքների մասին մեկշաբաթյա ժամկետում կծանուցվի մասնակիցներին:

Մանրամասն տեղեկատվության համար զանգահարել 060-38-88-88 (1151) հեռախոսահամարով կամ այցելել «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ /Հասցե`ք.Երևան, Թումանյան 5Ա, 45 տարածք/:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Մելլաթ բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է թվով 7 հատ  DoCash DC-45Vմոդելների դրամ հաշվող սարքի` իր առանձնացված էկրանով, ինչպես նաև  թվով 14 հատ 5 տեղանոց դրամի պահման  պահարանի ձեռքբերման մրցույթ:

 

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները պետք է ներկայացնեն գնային առաջարկ` սարքավորումներ համար, սարքավորմների մատակարարման ժամկետները, ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի պատճենները, ընկերության գործունեության վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկատվական ամփոփաթերթիկ (ազատ ոճի):

Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ներկայացնել փակ, կնքված և ստորագրված ծրարներով: Ծրարների վրա անհրաժեշտ է նշել մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինչպես նաև «Մրցույթի մասնակցության հայտ» բառերը: Ծրարները անհրաժեշտ է ներկայացնել քաղաք Երևան, Թումանյան 5Ա, 45 տարածք հասցեում գտնվող «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ: Ծրարների ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվում 22.01.2021 թվականը, ժամը 14:00: Սահմանված ժամկետից հետո ներկայացված ծրարները չեն մասնակցի մրցույթին: Ներկայացված ծրարները կբացվեն 22.01.2021 թվականը, ժամը 14:00-ին, որի արդյունքների մասին մեկշաբաթյա ժամկետում կծանուցվի մասնակիցներին:

Մանրամասն տեղեկատվության համար զանգահարել 060-38-88-88 (1151) հեռախոսահամարով կամ այցելել «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ /Հասցե`ք.Երևան, Թումանյան 5Ա, 45 տարածք/:

Էջը թարմացվել է` 18-01-21 13:45:35Կայքը թարմացվել է` 08-11-21 10:32:13