ՏԱ և ՏՏ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԱՈՒԴԻՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Մելլաթ բանկ»փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է մրցույթ` «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ-ի 2021թ-ի տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգի (ՏԱ) և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) աուդիտ իրականացնելու նպատակով: Մրցույթին կարող են մասնակցել կազմակերպությունները և/կամ անձինք (անհատ ձեռնարկատեր), որոնք ունեն ՏԱ և ՏՏ ոլորտում նման աշխատանքներ իրականացնելուառնվազն 2տարվա մասնագիտական փորձ և համապատասխան լիցենզիա (CISA):      

Մրցույթի մասնակիցները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը`

 • իրավաբանական անձանց դեպքում` հիմնադիր փաստաթղթերի պատճենները
 • համապատասխան լիցենզիայի պատճենը
 • աշխատանքային փորձը հիմնավորող ևաուդիտորական որակավորման փաստաթղթերը
 • աուդիտի իրականացման ընդհանուր արժեքը (ներառյալ հարկերը),
 • լրացուցիչ տեղեկություններ:

Աուդիտորական աշխատանքների սկսման, եզրակացության ներկայացման ժամկետները, եզրակացության լեզուն և այլ պայմանները կկարգավորվեն պայմանագրով:

 

Մրցույթի պայմաններն են`

 • մրցութային առաջարկները`բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ միասին պետք է բանկ ներկայացվեն մինչև 2021թ-ի մարտի 26-ը ժամը 16-30`փակ,կնքված և ստորագրված ծրարներով
 • ներկայացված հայտերը կբացվեն 2021թ. ապրիլի 16-ին, ժամը 10:00`բանկի վարչական շենքում մրցույթային հանձնաժողովի կողմից
 • աուդիտը պետք է իրականացվիմիջազգային ստանդարտներին և ՀՀ օրենսդրությանըհամապատասխան

Մրցույթի մասնակիցները գրավոր կտեղեկացվեն մրցույթի արդյունքների մասին հայտերի բացման օրվանից հետո 10 աշխատանքային օրերի ընթացքում:

Մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպության հետ Բանկը կկնքի պայմանագիր`աուդիտի աշխատանքներնիրականացնելու վերաբերյալ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել`«Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Չարենցի 19կամ զանգահարել 060-38-88-88 հեռախոսահամարով:

Ինտերնետային տնային էջ` www.mellatbank.am

ՏԱ և ՏՏ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԱՈՒԴԻՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Մելլաթ բանկ»փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է մրցույթ` «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ-ի 2021թ-ի տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգի (ՏԱ) և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) աուդիտ իրականացնելու նպատակով: Մրցույթին կարող են մասնակցել կազմակերպությունները և/կամ անձինք (անհատ ձեռնարկատեր), որոնք ունեն ՏԱ և ՏՏ ոլորտում նման աշխատանքներ իրականացնելուառնվազն 2տարվա մասնագիտական փորձ և համապատասխան լիցենզիա (CISA):      

Մրցույթի մասնակիցները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը`

 • իրավաբանական անձանց դեպքում` հիմնադիր փաստաթղթերի պատճենները
 • համապատասխան լիցենզիայի պատճենը
 • աշխատանքային փորձը հիմնավորող ևաուդիտորական որակավորման փաստաթղթերը
 • աուդիտի իրականացման ընդհանուր արժեքը (ներառյալ հարկերը),
 • լրացուցիչ տեղեկություններ:

Աուդիտորական աշխատանքների սկսման, եզրակացության ներկայացման ժամկետները, եզրակացության լեզուն և այլ պայմանները կկարգավորվեն պայմանագրով:

 

Մրցույթի պայմաններն են`

 • մրցութային առաջարկները`բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ միասին պետք է բանկ ներկայացվեն մինչև 2021թ-ի մարտի 26-ը ժամը 16-30`փակ,կնքված և ստորագրված ծրարներով
 • ներկայացված հայտերը կբացվեն 2021թ. ապրիլի 16-ին, ժամը 10:00`բանկի վարչական շենքում մրցույթային հանձնաժողովի կողմից
 • աուդիտը պետք է իրականացվիմիջազգային ստանդարտներին և ՀՀ օրենսդրությանըհամապատասխան

Մրցույթի մասնակիցները գրավոր կտեղեկացվեն մրցույթի արդյունքների մասին հայտերի բացման օրվանից հետո 10 աշխատանքային օրերի ընթացքում:

Մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպության հետ Բանկը կկնքի պայմանագիր`աուդիտի աշխատանքներնիրականացնելու վերաբերյալ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել`«Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Չարենցի 19կամ զանգահարել 060-38-88-88 հեռախոսահամարով:

Ինտերնետային տնային էջ` www.mellatbank.am

Էջը թարմացվել է` 26-02-21 13:42:16Կայքը թարմացվել է` 08-11-21 10:32:13