փնտրում ենք Հաշվապահ

 

 

 

 

Մենք փնտրում ենք Հաշվապահ

 

-         Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության,հաշվահության կամ ֆինանսների ոլորտում

-         Առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ որպես հաշվապահ ֆինանսական ոլորտում

-         Հաշվապահական հաշվառմանն առնչվող ՀՀ օրենքների, իրավական ակտերի, Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների,Հարկային օրենսդրության  իմացություն

-         MS Office խորացված իմացություն(պարտադիր պայման), ՀԾ-բանկ ծրագրի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն

-         Թիմում աշխատելու հմտություններ,նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության  զգացում

-         Վերլուծական և գործնական մտածելակերպ,հաղորդակցման հմտությունների առկայություն

-         Հայերեն լեզվի ազատ տիրապետում,անգլերեն լեզվի իմացություն

 

Պարտականությունները

-         ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից սահմանված հաշվետվությունների պատրաստում

-         Իր պարտականություններին առնչվող ՀՀ ԿԲ և Բանկի ներքին իրավական ակտերի պարբերաբար ուսումնասիրում  և դրանց պահանջների կատարման ապահովում

-         Ծախսերի հաշվառում,պայմանագրերի վարում

-         Հարկային հաշվետվությունների ներկայացում

-         Բանկի կողմից սահմանված կառավարչական հաշվետվությունների պատրաստում

-         Անմիջական ղեկավարի կողմից տրված այլ  հանձնարարականների իրականացնում

 

Դիմելու  համար պետք  է   ուղարկել CV պատրաստված հայերեն լեզվով hr@mellatbank.am հասցեին 

 

 

 

 

  

փնտրում ենք Հաշվապահ

 

 

 

 

Մենք փնտրում ենք Հաշվապահ

 

-         Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության,հաշվահության կամ ֆինանսների ոլորտում

-         Առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ որպես հաշվապահ ֆինանսական ոլորտում

-         Հաշվապահական հաշվառմանն առնչվող ՀՀ օրենքների, իրավական ակտերի, Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների,Հարկային օրենսդրության  իմացություն

-         MS Office խորացված իմացություն(պարտադիր պայման), ՀԾ-բանկ ծրագրի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն

-         Թիմում աշխատելու հմտություններ,նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության  զգացում

-         Վերլուծական և գործնական մտածելակերպ,հաղորդակցման հմտությունների առկայություն

-         Հայերեն լեզվի ազատ տիրապետում,անգլերեն լեզվի իմացություն

 

Պարտականությունները

-         ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից սահմանված հաշվետվությունների պատրաստում

-         Իր պարտականություններին առնչվող ՀՀ ԿԲ և Բանկի ներքին իրավական ակտերի պարբերաբար ուսումնասիրում  և դրանց պահանջների կատարման ապահովում

-         Ծախսերի հաշվառում,պայմանագրերի վարում

-         Հարկային հաշվետվությունների ներկայացում

-         Բանկի կողմից սահմանված կառավարչական հաշվետվությունների պատրաստում

-         Անմիջական ղեկավարի կողմից տրված այլ  հանձնարարականների իրականացնում

 

Դիմելու  համար պետք  է   ուղարկել CV պատրաստված հայերեն լեզվով hr@mellatbank.am հասցեին 

 

 

 

 

  

Էջը թարմացվել է` 19-04-21 14:40:50Կայքը թարմացվել է` 08-11-21 10:32:13