ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Մելլաթ բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է թվով 1 հատ  RFID կարդացող սարքի ձեռքբերման մրցույթ` RFID  տեխնոլոգիայի միջոցով գույքագրման ավտոմատացման համար:

 

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները պետք է ներկայացնեն գնային առաջարկ` սարքավորման, սարքավորման ծրագրային մոդուլի, ծրագրային ապահովումն համակցող ծրագրային մոդուլի և RFIDպիտակների համար: Գնային առաջարկին կից մասնակիցները պետք է ներկայացնեն նաև սարքավորմների մատակարարման ժամկետները, ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի պատճենները, ընկերության գործունեության վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկատվական ամփոփաթերթիկ (ազատ ոճի):

Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ներկայացնել փակ, կնքված և ստորագրված ծրարներով: Ծրարների վրա անհրաժեշտ է նշել մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինչպես նաև «Մրցույթի մասնակցության հայտ» բառերը: Ծրարները անհրաժեշտ է ներկայացնել քաղաք Երևան, Չարենցի 19 հասցեում գտնվող «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ: Ծրարների ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվում 25.05.2021 թվականը, ժամը 14:00: Սահմանված ժամկետից հետո ներկայացված ծրարները չեն մասնակցի մրցույթին: Ներկայացված ծրարները կբացվեն 25.05..2021 թվականը, ժամը 1500-ին, որի արդյունքների մասին մեկշաբաթյա ժամկետում կծանուցվի մասնակիցներին:

Մանրամասն տեղեկատվության համար զանգահարել 060-38-88-88 (1151) հեռախոսահամարով կամ այցելել «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ /Հասցե`ք.Երևան, Չարենցի 19/:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Մելլաթ բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է թվով 1 հատ  RFID կարդացող սարքի ձեռքբերման մրցույթ` RFID  տեխնոլոգիայի միջոցով գույքագրման ավտոմատացման համար:

 

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները պետք է ներկայացնեն գնային առաջարկ` սարքավորման, սարքավորման ծրագրային մոդուլի, ծրագրային ապահովումն համակցող ծրագրային մոդուլի և RFIDպիտակների համար: Գնային առաջարկին կից մասնակիցները պետք է ներկայացնեն նաև սարքավորմների մատակարարման ժամկետները, ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի պատճենները, ընկերության գործունեության վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկատվական ամփոփաթերթիկ (ազատ ոճի):

Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ներկայացնել փակ, կնքված և ստորագրված ծրարներով: Ծրարների վրա անհրաժեշտ է նշել մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինչպես նաև «Մրցույթի մասնակցության հայտ» բառերը: Ծրարները անհրաժեշտ է ներկայացնել քաղաք Երևան, Չարենցի 19 հասցեում գտնվող «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ: Ծրարների ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվում 25.05.2021 թվականը, ժամը 14:00: Սահմանված ժամկետից հետո ներկայացված ծրարները չեն մասնակցի մրցույթին: Ներկայացված ծրարները կբացվեն 25.05..2021 թվականը, ժամը 1500-ին, որի արդյունքների մասին մեկշաբաթյա ժամկետում կծանուցվի մասնակիցներին:

Մանրամասն տեղեկատվության համար զանգահարել 060-38-88-88 (1151) հեռախոսահամարով կամ այցելել «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ /Հասցե`ք.Երևան, Չարենցի 19/:

Էջը թարմացվել է` 19-05-21 16:07:15Կայքը թարմացվել է` 08-11-21 10:32:13