Ներքին ներթափանցման թեստավորման ծառայությունների

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Մելլաթ բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է Ներքին ներթափանցման թեստավորման ծառայությունների (internal network penetration test) ձեռքբերման  մրցույթ

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները պետք է ներկայացնեն գնային առաջարկ` նման ծառայությունների մատուցման համար:

Ծառայությունների նկարագիրը:

1.Ներքին ներթափանցման թեստ (internal network penetration test)

 - 170  IP  հասցե

 - 3 Ներքին սերվերներ

2.Արտաքին ներթափանցման թեստ (external network penetration test, black)

արտաքին IP հասցե (Public host  )- 2 IP հասցե

6.Սոցիալական ինժինիրինգ (Social engineering)մինչև 40 էլ. Հասցե

7.Բարձր վտանգ պարունակող կայուն սպառնալիք (Advanced persistent threat)

Մինչև 10 Windows սերվերներ  առանց ինտերնետի և ինտերնետի միացմամբ 

 

Թեստավորում իրականացնող ընկերությունը պարտադիր պետք է`

 • Լինի ՔՐԵՍԹ Ինթերնեյշնլ (CREST International) կազմակերպության անդամ
 • Ունենա այդ ոլորտում առնվազն 3 տարվա փորձ
 • Սահմանված թեստերը իրականացրած լինի ՀՀ տարածքից դուրս իր չափերով պատվիրող բանկին համադրելի առնվազն 5(հինգ) ֆինանսական կազմակերպություններում:

Մրցույթին մասնակցող ընկերությունները պետք է ներկայացնեն սահմանված պահանջներին բավարարելու փաստը հավաստող համապատասխան փաստաթղթեր:

 • ծառայությունների մատուցման մանրամասները և նկարագիրը,
 • մասնագիտական աշխատանքային փորձը հիմնավորող որակավորման փաստաթղթերը,
 • կատարման ժամկետները և ծառայությունների մատուցման արժեքը (ներառյալ հարկեր):

Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ներկայացնել փակ, կնքված և ստորագրված ծրարներով: Ծրարների վրա անհրաժեշտ է նշել մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինչպես նաև «Մրցույթի մասնակցության հայտ» բառերը: Ծրարները անհրաժեշտ է ներկայացնել քաղաք Երևան, Չարենցի 19 հասցեում գտնվող «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ: Ծրարների ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվում 12.11.2021 թվականը, ժամը 14:00: Սահմանված ժամկետից հետո ներկայացված ծրարները չեն մասնակցի մրցույթին: Ներկայացված ծրարները կբացվեն 12.11..2021 թվականը, ժամը 15:00-ին, որի արդյունքների մասին մեկշաբաթյա ժամկետում կծանուցվի մասնակիցներին: Մանրամասն տեղեկատվության համար զանգահարել 060-38-88-88 (1151) հեռախոսահամարով կամ այցելել «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ /Հասցե`ք.Երևան, Չարենցի 19/:

Ներքին ներթափանցման թեստավորման ծառայությունների

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Մելլաթ բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է Ներքին ներթափանցման թեստավորման ծառայությունների (internal network penetration test) ձեռքբերման  մրցույթ

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները պետք է ներկայացնեն գնային առաջարկ` նման ծառայությունների մատուցման համար:

Ծառայությունների նկարագիրը:

1.Ներքին ներթափանցման թեստ (internal network penetration test)

 - 170  IP  հասցե

 - 3 Ներքին սերվերներ

2.Արտաքին ներթափանցման թեստ (external network penetration test, black)

արտաքին IP հասցե (Public host  )- 2 IP հասցե

6.Սոցիալական ինժինիրինգ (Social engineering)մինչև 40 էլ. Հասցե

7.Բարձր վտանգ պարունակող կայուն սպառնալիք (Advanced persistent threat)

Մինչև 10 Windows սերվերներ  առանց ինտերնետի և ինտերնետի միացմամբ 

 

Թեստավորում իրականացնող ընկերությունը պարտադիր պետք է`

 • Լինի ՔՐԵՍԹ Ինթերնեյշնլ (CREST International) կազմակերպության անդամ
 • Ունենա այդ ոլորտում առնվազն 3 տարվա փորձ
 • Սահմանված թեստերը իրականացրած լինի ՀՀ տարածքից դուրս իր չափերով պատվիրող բանկին համադրելի առնվազն 5(հինգ) ֆինանսական կազմակերպություններում:

Մրցույթին մասնակցող ընկերությունները պետք է ներկայացնեն սահմանված պահանջներին բավարարելու փաստը հավաստող համապատասխան փաստաթղթեր:

 • ծառայությունների մատուցման մանրամասները և նկարագիրը,
 • մասնագիտական աշխատանքային փորձը հիմնավորող որակավորման փաստաթղթերը,
 • կատարման ժամկետները և ծառայությունների մատուցման արժեքը (ներառյալ հարկեր):

Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ներկայացնել փակ, կնքված և ստորագրված ծրարներով: Ծրարների վրա անհրաժեշտ է նշել մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինչպես նաև «Մրցույթի մասնակցության հայտ» բառերը: Ծրարները անհրաժեշտ է ներկայացնել քաղաք Երևան, Չարենցի 19 հասցեում գտնվող «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ: Ծրարների ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվում 12.11.2021 թվականը, ժամը 14:00: Սահմանված ժամկետից հետո ներկայացված ծրարները չեն մասնակցի մրցույթին: Ներկայացված ծրարները կբացվեն 12.11..2021 թվականը, ժամը 15:00-ին, որի արդյունքների մասին մեկշաբաթյա ժամկետում կծանուցվի մասնակիցներին: Մանրամասն տեղեկատվության համար զանգահարել 060-38-88-88 (1151) հեռախոսահամարով կամ այցելել «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ /Հասցե`ք.Երևան, Չարենցի 19/:

Էջը թարմացվել է` 08-11-21 10:32:13Կայքը թարմացվել է` 08-11-21 10:32:13