աշխատանքային ժամ

ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն՝ աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերի նախօրյակին աշխատանքային օրվա տևողությունը կրճատվում է մեկ ժամով: «Մելլաթ Բանկ»   ՓԲԸ- ում  30/12/2019թ.- ին  գործառնական  ժամերը  սահմանվում  է  9:30-15:30 ։

                           «Մելլաթ Բանկ» - ի տնօրինություն  

աշխատանքային ժամ

ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն՝ աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերի նախօրյակին աշխատանքային օրվա տևողությունը կրճատվում է մեկ ժամով: «Մելլաթ Բանկ»   ՓԲԸ- ում  30/12/2019թ.- ին  գործառնական  ժամերը  սահմանվում  է  9:30-15:30 ։

                           «Մելլաթ Բանկ» - ի տնօրինություն  

Էջը թարմացվել է` 30-12-19 12:20:36Կայքը թարմացվել է` 08-11-21 10:32:13