Անվտանգության և տեսահսկման համակարգերի մատակարար կազմակերպության ընտրության մրցույթ

«Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ–ն  հայտարարում է անվտանգության և տեսահսկման համակարգերի  մատակարար  կազմակերպության ընտրության մրցույթ`ստորև նշված պահանջներով`

Տեսահսկման համակարգ`

 Պահանջվող  ապրանքանիշ  " Panasonic"

- լինել համակարգի արտադրող ընկերության  պաշտոնական գործընկեր ՝ ներդրման իրավունքով, 

- ունենալ համակարգերի տեղակայման և կարգաբերման փորձ, 

- շահագործման հանձնված օբյեկտներ

   Պահանջվող  ապրանքանիշ Milestone

- լինել համակարգերի արտադրող ընկերության պաշտոնական գործընկեր՝ ներդրման իրավունքով, 

- ունենալ ծրագրային ապահովման  տեղակայման և կարգաբերման փորձ,  

 - շահագործման հանձնված օբյեկտներ

Հրդեհի ազդարարման, պահպանության, մուտքի վերահսկման համակարգեր

  Պահանջվող  ապրանքանիշ BOLID

- լինել համակարգերի արտադրող ընկերության պաշտոնական գործընկեր 

- ունենալ  համակարգերի տեղակայման և կարգաբերման փորձ, 

- շահագործման հանձնված օբյեկտներ

Մրցույթն անցակցվելու է 2 փուլով: Մրցույթի 1-ին փուլը լինելու է որակավորման փուլ, որի ընթացքում լավագույն 3 մասնակիցները կանցնել 2-րդ փուլ, որի ժամանակ կներկայացնեն գնային առաջարկ: Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները 1-ին փուլի համար պետք է ներկայացնեն ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի, լիցենզիաների պատճենները, ընկերության գործունեության վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկատվական ամփոփաթերթիկ (ազատ ոճով), ընկերության վերջին 3 տարիների ֆինանսական հաշվետվությունները, վերջին 3 տարիներին կատարված աշխատանքների վերաբերյալ կազմված տեղեկանք: Մրցույթի մասնակիցները պետք է ներկայացնեն հավաստագրերի օրինակներ և հաստիքային աշխատակիցների կարճ մասնագիտական կենսագրությունները:

Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ներկայացնել փակ, կնքված և ստորագրված ծրարներով: Ծրարների վրա անհրաժեշտ է նշել մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինչպես նաև «Մրցույթի 1-ին փուլի մասնակցության հայտ» բառերը: Ծրարները անհրաժեշտ է ներկայացնել քաղաք Երևան, Թումանյան 5Ա, 45  տարածք հասցեում գտնվող «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ: Ծրարների ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվում 13.03.2020 թվականը, ժամը 16:00: Սահմանված ժամկետից հետո ներկայացված ծրարները չեն մասնակցի մրցույթին: Ներկայացված ծրարները կբացվեն 13.03.2020 թվականին, ժամը 17:00-ին, որի արդյունքների մասին մեկշաբաթյա ժամկետում կծանուցվի մասնակիցներին:

Որակավորման փուլի արդյունքների հիման վրա 2-րդ փուլ անցած մասնակիցները կծանուցվեն  մրցույթի 2-րդ փուլի համար գնային առաջարկներ ներկայացնելու և 2-րդ փուլի անցկացման ժամկետների մասին, իսկ մինչ այդ վերջիններիս կտրամադրվի ապրանքների և աշխատանքների կատարման ծավալաթերթը, կազմված նախագիծը, հնարավորություն կընձեռվի ցանկության դեպքում կատարել տեղազզնություն:

  Հարցերի դեպքում կարող եք այցելել «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ`ք.Երևան, Թումանյան 5Ա, 45 տ հասցեով կամ զանգահարել  060-38-88-88 (1991), 055-35-00-80 (Արմեն Բաբումի) հեռախոսահամարներով

Անվտանգության և տեսահսկման համակարգերի մատակարար կազմակերպության ընտրության մրցույթ

«Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ–ն  հայտարարում է անվտանգության և տեսահսկման համակարգերի  մատակարար  կազմակերպության ընտրության մրցույթ`ստորև նշված պահանջներով`

Տեսահսկման համակարգ`

 Պահանջվող  ապրանքանիշ  " Panasonic"

- լինել համակարգի արտադրող ընկերության  պաշտոնական գործընկեր ՝ ներդրման իրավունքով, 

- ունենալ համակարգերի տեղակայման և կարգաբերման փորձ, 

- շահագործման հանձնված օբյեկտներ

   Պահանջվող  ապրանքանիշ Milestone

- լինել համակարգերի արտադրող ընկերության պաշտոնական գործընկեր՝ ներդրման իրավունքով, 

- ունենալ ծրագրային ապահովման  տեղակայման և կարգաբերման փորձ,  

 - շահագործման հանձնված օբյեկտներ

Հրդեհի ազդարարման, պահպանության, մուտքի վերահսկման համակարգեր

  Պահանջվող  ապրանքանիշ BOLID

- լինել համակարգերի արտադրող ընկերության պաշտոնական գործընկեր 

- ունենալ  համակարգերի տեղակայման և կարգաբերման փորձ, 

- շահագործման հանձնված օբյեկտներ

Մրցույթն անցակցվելու է 2 փուլով: Մրցույթի 1-ին փուլը լինելու է որակավորման փուլ, որի ընթացքում լավագույն 3 մասնակիցները կանցնել 2-րդ փուլ, որի ժամանակ կներկայացնեն գնային առաջարկ: Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները 1-ին փուլի համար պետք է ներկայացնեն ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի, լիցենզիաների պատճենները, ընկերության գործունեության վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկատվական ամփոփաթերթիկ (ազատ ոճով), ընկերության վերջին 3 տարիների ֆինանսական հաշվետվությունները, վերջին 3 տարիներին կատարված աշխատանքների վերաբերյալ կազմված տեղեկանք: Մրցույթի մասնակիցները պետք է ներկայացնեն հավաստագրերի օրինակներ և հաստիքային աշխատակիցների կարճ մասնագիտական կենսագրությունները:

Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ներկայացնել փակ, կնքված և ստորագրված ծրարներով: Ծրարների վրա անհրաժեշտ է նշել մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինչպես նաև «Մրցույթի 1-ին փուլի մասնակցության հայտ» բառերը: Ծրարները անհրաժեշտ է ներկայացնել քաղաք Երևան, Թումանյան 5Ա, 45  տարածք հասցեում գտնվող «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ: Ծրարների ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվում 13.03.2020 թվականը, ժամը 16:00: Սահմանված ժամկետից հետո ներկայացված ծրարները չեն մասնակցի մրցույթին: Ներկայացված ծրարները կբացվեն 13.03.2020 թվականին, ժամը 17:00-ին, որի արդյունքների մասին մեկշաբաթյա ժամկետում կծանուցվի մասնակիցներին:

Որակավորման փուլի արդյունքների հիման վրա 2-րդ փուլ անցած մասնակիցները կծանուցվեն  մրցույթի 2-րդ փուլի համար գնային առաջարկներ ներկայացնելու և 2-րդ փուլի անցկացման ժամկետների մասին, իսկ մինչ այդ վերջիններիս կտրամադրվի ապրանքների և աշխատանքների կատարման ծավալաթերթը, կազմված նախագիծը, հնարավորություն կընձեռվի ցանկության դեպքում կատարել տեղազզնություն:

  Հարցերի դեպքում կարող եք այցելել «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ`ք.Երևան, Թումանյան 5Ա, 45 տ հասցեով կամ զանգահարել  060-38-88-88 (1991), 055-35-00-80 (Արմեն Բաբումի) հեռախոսահամարներով

Էջը թարմացվել է` 10-03-20 09:57:56Կայքը թարմացվել է` 08-11-21 10:32:13