Համակարգչային ցանցի սարքավորումների մատակարար կազմակերպության ընտրության մրցույթ

   Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

«Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ–ն  համակարգչային ցանցի սարքավորումների, անվտանգության սարքավորումների, պարագաների և տեղադրման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով հայտարարում է  մատակարար  կազմակերպության ընտրության մրցույթ:

Մրցույթին կարող եմ մասնակցել այն իրավաբանական անձինք, ովքեր ունեն արտադրողի հավաստիացման թերթիկ հետևյալ արտադրողներց`

 1. Hewlett Packard Enterprise,
 2. Vertiv,
 3. Wago,
 4. Commscope:

Ինչպես նաև հավատարմագրած են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և ունեն հաստիքային աշխատողներ`

 1. HPE Master Accredited Solution Expert մասնագիտացմամբ
 2. VMware տեխնիկական որակավորմամբ

Մրցույթն անցակցվելու է 2 փուլով:Մրցույթի 1-ին փուլը լինելու է որակավորման փուլ, որի ընթացքում լավագույն 3 մասնակիցները կանցնել 2-րդ փուլ, որի ժամանակ կներկայացնեն գնային առաջարկ: Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները 1-ին փուլի համար պետք է ներկայացնեն ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի, լիցենզիաների պատճենները, ընկերության գործունեության վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկատվական ամփոփաթերթիկ(ազատ ոճով), ընկերության վերջին 3 տարիների ֆինանսական հաշվետվությունները, վերջին 3 տարիներին կատարված աշխատանքների վերաբերյալ կազմված տեղեկանք: Մրցույթի մասնակիցները պետք է ներկայացնեն հավաստագրերի օրինակներ և հաստիքային աշխատակիցների կարճ մասնագիտական կենսագրությունները:

Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ներկայացնել փակ, կնքված և ստորագրված ծրարներով: Ծրարների վրա անհրաժեշտ է նշել մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինչպես նաև «Մրցույթի 1-ին փուլի մասնակցության հայտ» բառերը: Ծրարները անհրաժեշտ է ներկայացնել քաղաք Երևան, Թումանյան 5Ա, 45  տարածք հասցեում գտնվող «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ: Ծրարների ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվում 13.03.2020 թվականը, ժամը 16:00: Սահմանված ժամկետից հետո ներկայացված ծրարները չեն մասնակցի մրցույթին: Ներկայացված ծրարները կբացվեն 13.03.2020 թվականին, ժամը 17:00-ին, որի արդյունքների մասին մեկշաբաթյա ժամկետում կծանուցվի մասնակիցներին:

Որակավորման փուլի արդյունքների հիման վրա 2-րդ փուլ անցած մասնակիցները կծանուցվեն  մրցույթի 2-րդ փուլի համար գնային առաջարկներ ներկայացնելու և 2-րդ փուլի անցկացման ժամկետների մասին, իսկ մինչ այդ վերջիններիս կտրամադրվի ապրանքների և աշխատանքների կատարման ծավալաթերթը, կազմված նախագիծը, հնարավորություն կընձեռվի ցանկության դեպքում կատարել տեղազզնություն:

  Հարցերի դեպքում կարող եք այցելել «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ`ք.Երևան, Թումանյան 5Ա, 45 տ հասցեով կամ զանգահարել  060-38-88-88 (1991), 055-35-00-80 (Արմեն Բաբումի) հեռախոսահամարներով

 

Համակարգչային ցանցի սարքավորումների մատակարար կազմակերպության ընտրության մրցույթ

   Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

«Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ–ն  համակարգչային ցանցի սարքավորումների, անվտանգության սարքավորումների, պարագաների և տեղադրման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով հայտարարում է  մատակարար  կազմակերպության ընտրության մրցույթ:

Մրցույթին կարող եմ մասնակցել այն իրավաբանական անձինք, ովքեր ունեն արտադրողի հավաստիացման թերթիկ հետևյալ արտադրողներց`

 1. Hewlett Packard Enterprise,
 2. Vertiv,
 3. Wago,
 4. Commscope:

Ինչպես նաև հավատարմագրած են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և ունեն հաստիքային աշխատողներ`

 1. HPE Master Accredited Solution Expert մասնագիտացմամբ
 2. VMware տեխնիկական որակավորմամբ

Մրցույթն անցակցվելու է 2 փուլով:Մրցույթի 1-ին փուլը լինելու է որակավորման փուլ, որի ընթացքում լավագույն 3 մասնակիցները կանցնել 2-րդ փուլ, որի ժամանակ կներկայացնեն գնային առաջարկ: Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները 1-ին փուլի համար պետք է ներկայացնեն ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի, լիցենզիաների պատճենները, ընկերության գործունեության վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկատվական ամփոփաթերթիկ(ազատ ոճով), ընկերության վերջին 3 տարիների ֆինանսական հաշվետվությունները, վերջին 3 տարիներին կատարված աշխատանքների վերաբերյալ կազմված տեղեկանք: Մրցույթի մասնակիցները պետք է ներկայացնեն հավաստագրերի օրինակներ և հաստիքային աշխատակիցների կարճ մասնագիտական կենսագրությունները:

Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ներկայացնել փակ, կնքված և ստորագրված ծրարներով: Ծրարների վրա անհրաժեշտ է նշել մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինչպես նաև «Մրցույթի 1-ին փուլի մասնակցության հայտ» բառերը: Ծրարները անհրաժեշտ է ներկայացնել քաղաք Երևան, Թումանյան 5Ա, 45  տարածք հասցեում գտնվող «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ: Ծրարների ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվում 13.03.2020 թվականը, ժամը 16:00: Սահմանված ժամկետից հետո ներկայացված ծրարները չեն մասնակցի մրցույթին: Ներկայացված ծրարները կբացվեն 13.03.2020 թվականին, ժամը 17:00-ին, որի արդյունքների մասին մեկշաբաթյա ժամկետում կծանուցվի մասնակիցներին:

Որակավորման փուլի արդյունքների հիման վրա 2-րդ փուլ անցած մասնակիցները կծանուցվեն  մրցույթի 2-րդ փուլի համար գնային առաջարկներ ներկայացնելու և 2-րդ փուլի անցկացման ժամկետների մասին, իսկ մինչ այդ վերջիններիս կտրամադրվի ապրանքների և աշխատանքների կատարման ծավալաթերթը, կազմված նախագիծը, հնարավորություն կընձեռվի ցանկության դեպքում կատարել տեղազզնություն:

  Հարցերի դեպքում կարող եք այցելել «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ`ք.Երևան, Թումանյան 5Ա, 45 տ հասցեով կամ զանգահարել  060-38-88-88 (1991), 055-35-00-80 (Արմեն Բաբումի) հեռախոսահամարներով

 

Էջը թարմացվել է` 10-03-20 10:00:34Կայքը թարմացվել է` 08-11-21 10:32:13