Երևանի “Մելլաթ բանկ” ՓԲԸ-ի կողմից հաճախորդների համար իրականացվող ֆինանսական գործառնությունների և մատուցվող ծառայությունների պայմանների վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացված են “Բանկի Սակագներ” փաստաթղթում, որը տեղադրված Է  ինտերնետում՝ բանկի տնային Էջի “մատուցվող ծառայություններ” մասում,ինչպես նաև գտնվում է բանկի “թղթակցային հարաբերությունների և ակրետիտիվների “ բաժնում և հասանելի է ցանկացած անձին:

 Ցանկացած անձ իրավունք ունի  պահանջի դեպքում գրավոր դիմել (ներկայացնելառձեռն)  /Ք.Երևան, Չարենցի 19/ “Մելլաթ բանկ”ՓԲԸ-ի տնօրինությանը և 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում բանկից  ստանալ “Բանկերի և բանկային գործունեության մասին” ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված տեղեկատվության   պատճեները անվճար:

     Բանկի յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի գրավոր դիմել(ներկայացնելառձեռն) /Ք.Երևան, Չարենցի 19/ “Մելլաթ բանկ”ՓԲԸ-ի տնօրինությանը և  3 աշխատանքային օրվա ընթացքում բանկից ստանալ”Բանկերի և բանկային գործունեության մասին” ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված տեղեկատվությունները   անվճար:

Օրենքըգտնվումէ www.laws.am կայքում.

 Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկություններ կարելի  է ստանալ համապատասխան բաժիններից հետևյալ հեռախոսահամարներով`  

  • Հաճախորդների գործառնական սպասարկման բաժին

00374 60 38 8888 (1231)

 

 “Մելլաթ բանկ” ՓԲԸ

00374 60 38 8888   

Հաճախորդների բողոք պահանջների քննության ընթացակարգ

 

 Ֆինանսական համակարգի հաշտարար

Էջը թարմացվել է` 05-05-21 19:57:10Կայքը թարմացվել է` 06-05-21 16:24:20