Երևանի “Մելլաթ բանկ” ՓԲԸ-ի կողմից հաճախորդների համար իրականացվող ֆինանսական գործառնությունների և մատուցվող ծառայությունների պայմանների վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացված են “Բանկի Սակագներ” փաստաթղթում, որը տեղադրված Է  ինտերնետում՝ բանկի տնային Էջի “մատուցվող ծառայություններ” մասում,ինչպես նաև գտնվում է բանկի “թղթակցային հարաբերությունների և ակրետիտիվների “ բաժնում և հասանելի է ցանկացած անձին:

 Ցանկացած անձ իրավունք ունի  պահանջի դեպքում գրավոր դիմել (ներկայացնելառձեռն)  /Ք.Երևան, Չարենցի 19/ “Մելլաթ բանկ”ՓԲԸ-ի տնօրինությանը և 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում բանկից  ստանալ “Բանկերի և բանկային գործունեության մասին” ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված տեղեկատվության   պատճեները անվճար:

     Բանկի յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի գրավոր դիմել(ներկայացնելառձեռն) /Ք.Երևան, Չարենցի 19/ “Մելլաթ բանկ”ՓԲԸ-ի տնօրինությանը և  3 աշխատանքային օրվա ընթացքում բանկից ստանալ”Բանկերի և բանկային գործունեության մասին” ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված տեղեկատվությունները   անվճար:

Օրենքըգտնվումէ www.laws.am կայքում.

 Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկություններ կարելի  է ստանալ համապատասխան բաժիններից հետևյալ հեռախոսահամարներով`  

  • Հաճախորդների գործառնական սպասարկման բաժին

00374 60 38 8888 (1241)

 

 “Մելլաթ բանկ” ՓԲԸ

00374 60 38 8888   

 

Հաճախորդների բողոք պահանջների քննության ընթացակարգ

Ինչ անել ,եթե Բողոք ունեք

 

 Ֆինանսական համակարգի հաշտարար

Կայքը թարմացվել է` 29-06-22 15:36:47