Հայտարարություն

 

            Ֆիզիկական անձ հաճախորդը հնարավորություն ունի ներկայացնելու “Մելլաթ բանկ” ՓԲԸ-ի և հաճախորդի  միջև կնքվող գործարքից բխող պահանջները Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին՝համաձայն հավելված 9-ի և հավելված 1-2 ի : “Մելլաթ բանկ” ՓԲԸ-ն Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից հրաժարվելու վերաբերյալ կնքել է համաձայնագիր, որը տարածվում է միայն այն պահանջների վրա, որոնց գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 250.000 ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթը և գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում 500.000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը:

 

Ի՞նչ անել, եթե բողոք ունեք

 

 Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի վեբ կայք` /www.fsm.am/

Կայքը թարմացվել է` 29-06-22 15:36:47