Բոլոր նշված սակագների փոփոխությունները կատարվում են համաձայն Բանկի որոշման: Արտարժույթով գործառնությունների դեպքում տոկոսով սահմանված միջնորդավճարները վճարվում են բանկին միայն ՀՀ դրամով`ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված հաշվարկային փոխարժեքով:

Բոլոր նշված սակագների փոփոխությունները կատարվում են համաձայն Բանկի որոշման: Արտարժույթով գործառնությունների դեպքում տոկոսով սահմանված միջնորդավճարները վճարվում են բանկին միայն ՀՀ դրամով`ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված հաշվարկային փոխարժեքով:

Էջը թարմացվել է` 28-12-16 09:25:40Կայքը թարմացվել է` 14-09-21 16:50:26