ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԱԳՐԵՐ

 

Հիմք ընդունելով երաշխավորագրի գումարը

1.Բացում կանխիկ ապահովվածության դիմաց  1% մինչև երեք ամիս, յուրաք.լրաց. ամիս 0.25% նվազ.ՀՀ 25,000 դրամ,
առավելագույնը ՀՀ 15 մլն դրամ

2.Բացում անկանխիկ ապահովվածության դիմաց

(Պետական արժեթղթեր)

 

3.Բացում  անկանխիկ     ապահովվածության դիմաց  

( Անշարժ գույք)

2% մինչև 3 ամիս, յուրաք. լրացուցիչ ամիս 0.2% նվազ.ՀՀ 25,000 դրամ, առավելագույնը ՀՀ 15 մլն դրամ

 

 

3%  մինչև 3 ամիս, յուրաք. լրացուցիչ ամիս 0.25% նվազ.ՀՀ 25,000 դրամ, առավելագույնը ՀՀ 15 մլն դրամ

 

4.Պահանջված վճարում  0.3% նվազ. ՀՀ 50,000 դրամ 
5.Երաշխավորագրի տրամադրում այլ բանկի կողմից տրված
 երաշխավորագրի դիմաց
Վերը նշված բացման սակագինը երաշխ. տրամադրող բանկի ծախսերը
6.Երաշ-ի բացում՝արտասահմանյան բանկի կողմից տրված
երաշխավորագրի դիմաց
2% առաջին 6 ամսվա համար, յուրաք.լրացուցիչ ամսվա համար 0.20%
7.Երաշ-ի բացում՝տեղական բանկի կողմից տրված
երաշխավորագրի դիմաց
2.5% առաջին 3 ամսվա համար, յուրաք.լրացուցիչ ամսվա համար 0.5% 
8.Երաշ-ի գումարի ավելացման դեպքում  Վերը նշված հաշվարկման եղանակով, բայց ավելացած գումարի համար
9.Փոփոխություններ, ներառյալ գումարի նվազեցում ՀՀ 50,000 դրամ
Ձեր հարցմանը համապատասխան տվյալներ չկան
Էջը թարմացվել է` 01-08-17 12:55:45Կայքը թարմացվել է` 21-01-22 14:51:01