Իրանական “Շեթաբ” վճարային քարտային համակարգի սպասարկման  համար անհրաժեշտ է`

  •  “Մելլաթ բանկ” ՓԲԸ Քարտատեր-հաճախորդի բանկային հաշվի առկայության  դեպքում`

  անձնագիր կամ գրքույկ և համանուն “Շեթաբ” վճարային քարտ.

 

  •  “Մելլաթ բանկ” ՓԲԸ Քարտատեր-հաճախորդի  բանկային հաշվի բացակայության  դեպքում`

Պահանջվում  է  անձնագիրը և  համանուն  “Շեթաբ”  վճարային քարտը.

  Գործավարձ  կանխիկացվող  գումարից   0%.

 

«Շեթաբ»   համակարգով քարտերի սպասարկումը ժամանակավորապես կասեցված է։

«Մելլաթ Բանկ» ՓԲԸ

Էջը թարմացվել է` 16-06-20 17:34:29Կայքը թարմացվել է` 21-01-22 14:51:01