Բանկյին հաշվով

 

   Առանց բանկային հաշվի

 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում փոխանցումների իրականացման տևողությունը հետևյալն է.

-          մինչև 15:30-ը ընդունված վճարման հանձնարարականները իրականացվում են նույն բանկային օրվա ընթացքում և հասանելի կլինեն իրականացումից հետո առավելագույնը մեկ ժամվա ընթացքում:

-          15:30-ից հետո ստացված վճարման հանձնարարականները իրականացվում են հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում և հասանելի կլինեն իրականացումից հետո առավելագույնը մեկ ժամվա ընթացքում:

Արտասահմանյան փոխանցումները ընդունվում են ժամը 9:30-16:30 և իրականացվում են` մեկ բանկային օրվա ընթացքում: 

 

Էջը թարմացվել է` 26-06-17 12:27:59Կայքը թարմացվել է` 21-01-22 14:51:01