ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մելլաթ բանկ»  ՓԲԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում վարկային մասնագետ հետևյալ նախապայմաններով`

Պահանջներ`

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն,
 • առնվազն  2 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն  1 տարին որպես վարկային մասնագետ,
 • ՀՀ բանկային օրենսդրության, վարկավորման գործընթացների գերազանց իմացություն,
 • MS Word և MS Excel ծրագրերի, ՀԾ-բանկ 4.0 ծրագրի իմացություն,
 • հաղորդակցման, հաճախորդների ներգրավման և վաճառքների իրականացման հմտություններ,
 • վերլուծական ճկուն միտք,
 • հաշվապահական գիտելիքներ և հաշվետվությունների վերլուծության իմացություն,
 • հայերենի գերազանց,  անգլերենի բավարար իմացություն, պարսկերենի իմացությունը ցանկալի է:

Պարտականություններ` 

 • հաճախորդների ներգրավում,
 • խորհրդատվություն վարկավորման գործընթացի վերաբերյալ,
 • հայտերի ընդունում և վարկունակության գնահատում,
 • վարկային փաթեթի կազմում
 • հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում,
 • հաճախորդների վճարումներին հետևում

Բոլոր այն անձինք, ովքեր հետքրքրված են և ունեն համապատասխան տվյալներ կարող են իրենց դիմումն ուղարկել հետևյալ  էլէկտրոնային փոստի հասցեով` hr@mellatbank.am  , ինչպես նաև կարող են ներկայացնել Բանկի գրասենյակ` ք. Երևան, Թումանյան 5ա, 45 տարածք: Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 01.03.2020թ. :  Հարցարույցին կհրավրվեն ստացված դիմումների նախնական քննարկման արդյունքում ընտրված անձինք:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մելլաթ բանկ»  ՓԲԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում վարկային մասնագետ հետևյալ նախապայմաններով`

Պահանջներ`

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն,
 • առնվազն  2 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն  1 տարին որպես վարկային մասնագետ,
 • ՀՀ բանկային օրենսդրության, վարկավորման գործընթացների գերազանց իմացություն,
 • MS Word և MS Excel ծրագրերի, ՀԾ-բանկ 4.0 ծրագրի իմացություն,
 • հաղորդակցման, հաճախորդների ներգրավման և վաճառքների իրականացման հմտություններ,
 • վերլուծական ճկուն միտք,
 • հաշվապահական գիտելիքներ և հաշվետվությունների վերլուծության իմացություն,
 • հայերենի գերազանց,  անգլերենի բավարար իմացություն, պարսկերենի իմացությունը ցանկալի է:

Պարտականություններ` 

 • հաճախորդների ներգրավում,
 • խորհրդատվություն վարկավորման գործընթացի վերաբերյալ,
 • հայտերի ընդունում և վարկունակության գնահատում,
 • վարկային փաթեթի կազմում
 • հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում,
 • հաճախորդների վճարումներին հետևում

Բոլոր այն անձինք, ովքեր հետքրքրված են և ունեն համապատասխան տվյալներ կարող են իրենց դիմումն ուղարկել հետևյալ  էլէկտրոնային փոստի հասցեով` hr@mellatbank.am  , ինչպես նաև կարող են ներկայացնել Բանկի գրասենյակ` ք. Երևան, Թումանյան 5ա, 45 տարածք: Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 01.03.2020թ. :  Հարցարույցին կհրավրվեն ստացված դիմումների նախնական քննարկման արդյունքում ընտրված անձինք:

Էջը թարմացվել է` 07-02-20 17:34:14Կայքը թարմացվել է` 08-11-21 10:32:13