Մենք փնտրում ենք Հաշվապահ

 

Մենք փնտրում ենք Հաշվապահ

 Պահանջները

 

-         Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության,հաշվահության կամ ֆինանսների ոլորտում

-         Առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ որպես հաշվապահ ֆինանսական ոլորտում

-         Հաշվապահական հաշվառմանն առնչվող ՀՀ օրենքների, իրավական ակտերի, Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների իմացություն

-         MS Office խորացված իմացություն (պարտադիր պայման), ՀԾ-բանկ ծրագրի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն

-         Հարկային օրենսգրքի իմացություն

-         Թիմում աշխատելու հմտություններ,նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության  զգացում

-         Վերլուծական և գործնական մտածելակերպ,հաղորդակցման հմտությունների առկայություն

-         Հայերեն լեզվի  ազատ տիրապետում, անգլերեն լեզվի իմացություն

 

Պարտականությունները

 

-         Ներքին հաշվապահության վարում,ծախսերի ձևակերպում

-         Հարկային հաշվառում, հաշվեըվությունների կազմում

-         ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից  սահմանված  հաշվետվությունների պատրաստում

-         Իր պարտականություններին առնչվող ՀՀ ԿԲ և Բանկի ներքին իրավական ակտերի պարբերաբար ուսումնասիրում  և դրանց պահանջների կատարման ապահովում

-         Բանկի կողմից սահմանված կառավարչական հաշվետվությունների պատրաստում

-         Անմիջական ղեկավարի կողմից տրված այլ  հանձնարարականների իրականացնում

 

Հայտերի ընդունման ժամկետը` 26.10.2020թ.

 

Դիմելու  համար պետք  է   ուղարկել CV պատրաստված հայերեն լեզվով hr@mellatbank.am հասցեին 

 

 

 

 

  

Մենք փնտրում ենք Հաշվապահ

 

Մենք փնտրում ենք Հաշվապահ

 Պահանջները

 

-         Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության,հաշվահության կամ ֆինանսների ոլորտում

-         Առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ որպես հաշվապահ ֆինանսական ոլորտում

-         Հաշվապահական հաշվառմանն առնչվող ՀՀ օրենքների, իրավական ակտերի, Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների իմացություն

-         MS Office խորացված իմացություն (պարտադիր պայման), ՀԾ-բանկ ծրագրի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն

-         Հարկային օրենսգրքի իմացություն

-         Թիմում աշխատելու հմտություններ,նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության  զգացում

-         Վերլուծական և գործնական մտածելակերպ,հաղորդակցման հմտությունների առկայություն

-         Հայերեն լեզվի  ազատ տիրապետում, անգլերեն լեզվի իմացություն

 

Պարտականությունները

 

-         Ներքին հաշվապահության վարում,ծախսերի ձևակերպում

-         Հարկային հաշվառում, հաշվեըվությունների կազմում

-         ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից  սահմանված  հաշվետվությունների պատրաստում

-         Իր պարտականություններին առնչվող ՀՀ ԿԲ և Բանկի ներքին իրավական ակտերի պարբերաբար ուսումնասիրում  և դրանց պահանջների կատարման ապահովում

-         Բանկի կողմից սահմանված կառավարչական հաշվետվությունների պատրաստում

-         Անմիջական ղեկավարի կողմից տրված այլ  հանձնարարականների իրականացնում

 

Հայտերի ընդունման ժամկետը` 26.10.2020թ.

 

Դիմելու  համար պետք  է   ուղարկել CV պատրաստված հայերեն լեզվով hr@mellatbank.am հասցեին 

 

 

 

 

  

Էջը թարմացվել է` 25-09-20 16:39:07Կայքը թարմացվել է` 08-11-21 10:32:13