Հայտարարություն

                                                 Հայտարարություն

 

Մելլաթ Բանկ ՓԲԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում ռիսկերի կառավարման մասնագետի։

 

Պարտականություններ

 

 •          Ռիսկերի քանակական և որակական վերլուծություն
 •          Սահմանված չափանիշների և իրավասությունների ներքո՝ գործընթացների, ներառյալ պորտֆելների և սահմանաչափերի նկատմամբ մոնիթորինգի իրականացում
 •          Ռիսկերի կառավարման մեթոդների/մոդելների կիրառում/մշակում/ներդրում

           Ռիսկերի կառավարման ներքին նորմատիվների մշակում, գնահատում,      

             վերլուծություն, մոնիթորինգ

 •          Հաստատված սահմանաչափերի ներքո բանկային գործիքների գծով եզրակացության տրամադրում
 •          Ռիսկերի վերլուծության հետ կապված հաշվետվությունների մշակում, կազմում և ներկայացում բանկի ղեկավարությանը և համապատասխան ստորաբաժանումներին
 •          Վերլուծել և գնահատել բանկի բիզնես-գործընթացների ռիսկերը, իրականացնել գործընթացների/համակարգերի գործառնական ռիսկերի մոնիթորինգ
 •          Կատարել գործառնական ռիսկերի քանակական և որակական վերլուծություն, գնահատում
 •          Վարել և վերլուծել գործառնական պատահարների բազան
 •          Կատարել այլ աշխատանքներ անմիջական ղեկավարի հանձնարարությամբ

 

Պահանջներ

 

 •          Բարձրագույն կրթություն՝ ֆինանսների, գործարար կառավարման, տնտեսագիտության կամ այլ համապատասխան ոլորտում
 •          Առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ՝ ռիսկերի կառավարում, աուդիտ
 •          Վիճակագրական և ֆինանսական վերլուծություններ կատարելու ունակություն, տվյալների հետ աշխատելու հմտություններ, վերլուծական և ստեղծագործական մտածելակերպ
 •          Հաղորդակցվելու կարողություն, թիմում աշխատելու հմտություն, համագործակցելու ունակություն, խորհրդատվական հմտություններ
 •          Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office Outlook, ՀԾ-բանկ 4.0
 •          Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների շատ լավ իմացություն

 

Բոլոր այն անձինք, ովքեր հետքրքրված են և ունեն համապատասխան տվյալներ կարող են իրենց դիմումն ուղարկել հետևյալ  էլէկտրոնային փոստի հասցեով` hr@mellatbank.am  , ինչպես նաև կարող են ներկայացնել Բանկի գրասենյակ` ք. Երևան, Թումանյան 5ա, 45 տարածք:Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 13.02.2021թ.:Հարցազրույցին կհրավրվեն ստացված դիմումների նախնական քննարկման արդյունքում ընտրված անձինք:

Հայտարարություն

                                                 Հայտարարություն

 

Մելլաթ Բանկ ՓԲԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում ռիսկերի կառավարման մասնագետի։

 

Պարտականություններ

 

 •          Ռիսկերի քանակական և որակական վերլուծություն
 •          Սահմանված չափանիշների և իրավասությունների ներքո՝ գործընթացների, ներառյալ պորտֆելների և սահմանաչափերի նկատմամբ մոնիթորինգի իրականացում
 •          Ռիսկերի կառավարման մեթոդների/մոդելների կիրառում/մշակում/ներդրում

           Ռիսկերի կառավարման ներքին նորմատիվների մշակում, գնահատում,      

             վերլուծություն, մոնիթորինգ

 •          Հաստատված սահմանաչափերի ներքո բանկային գործիքների գծով եզրակացության տրամադրում
 •          Ռիսկերի վերլուծության հետ կապված հաշվետվությունների մշակում, կազմում և ներկայացում բանկի ղեկավարությանը և համապատասխան ստորաբաժանումներին
 •          Վերլուծել և գնահատել բանկի բիզնես-գործընթացների ռիսկերը, իրականացնել գործընթացների/համակարգերի գործառնական ռիսկերի մոնիթորինգ
 •          Կատարել գործառնական ռիսկերի քանակական և որակական վերլուծություն, գնահատում
 •          Վարել և վերլուծել գործառնական պատահարների բազան
 •          Կատարել այլ աշխատանքներ անմիջական ղեկավարի հանձնարարությամբ

 

Պահանջներ

 

 •          Բարձրագույն կրթություն՝ ֆինանսների, գործարար կառավարման, տնտեսագիտության կամ այլ համապատասխան ոլորտում
 •          Առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ՝ ռիսկերի կառավարում, աուդիտ
 •          Վիճակագրական և ֆինանսական վերլուծություններ կատարելու ունակություն, տվյալների հետ աշխատելու հմտություններ, վերլուծական և ստեղծագործական մտածելակերպ
 •          Հաղորդակցվելու կարողություն, թիմում աշխատելու հմտություն, համագործակցելու ունակություն, խորհրդատվական հմտություններ
 •          Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office Outlook, ՀԾ-բանկ 4.0
 •          Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների շատ լավ իմացություն

 

Բոլոր այն անձինք, ովքեր հետքրքրված են և ունեն համապատասխան տվյալներ կարող են իրենց դիմումն ուղարկել հետևյալ  էլէկտրոնային փոստի հասցեով` hr@mellatbank.am  , ինչպես նաև կարող են ներկայացնել Բանկի գրասենյակ` ք. Երևան, Թումանյան 5ա, 45 տարածք:Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 13.02.2021թ.:Հարցազրույցին կհրավրվեն ստացված դիմումների նախնական քննարկման արդյունքում ընտրված անձինք:

Էջը թարմացվել է` 14-01-21 16:10:34Կայքը թարմացվել է` 08-11-21 10:32:13