Հայտարարություն

«Մելլաթ բանկ»  ՓԲԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում թղթակցային հարաբերությունների և ակրեդիտիվների բաժնի մասնագետի  հետևյալ նախապայմաններով`

Բարձրագույն կրթություն (ֆինանսական/տնտեսագիտական) :

Պարտադիր աշխատանքային փորձ  թղթակցային հարաբերությունների և ակրեդիտիվների ոլորտում, SWIFT համակարգի իմացություն, L/C  ( ակրեդիտիվ )իմացություն  (նվազագույնը 1 տարվա):

Անձնական հատկանիշներ` կարգապահ, հաղորդակցվելու զարգացած ունակություններ, լարված աշխատանք կատարելու ունակություն, թիմային աշխատանքի ունակություն:

Համակարգչային ծրագրերի իմացություն:

Հայերենի , ռուսերենի և անգլերենի գերազանց  իմացություն (պարսից լեզվի իմացությունը ցանկալի է) :

Բոլոր այն անձինք, ովքեր հետքրքրված են և ունեն համապատասխան որակավորում կարող են իրենց դիմումն ուղարկել հետևյալ  էլէկտրոնային փոստի հասցեով` hr@mellatbank.am  , ինչպես նաև կարող են ներկայացնել Բանկի գրասենյակ` ք. Երևան, Թումանյան 5ա, 45 տարածք: Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 20.11.2018թ. : Հարցազրույցին կհրավիրվեն ստացված դիմումների նախնական քննարկման արդյունքում ընտրված անձինք:

Հայտարարություն

«Մելլաթ բանկ»  ՓԲԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում թղթակցային հարաբերությունների և ակրեդիտիվների բաժնի մասնագետի  հետևյալ նախապայմաններով`

Բարձրագույն կրթություն (ֆինանսական/տնտեսագիտական) :

Պարտադիր աշխատանքային փորձ  թղթակցային հարաբերությունների և ակրեդիտիվների ոլորտում, SWIFT համակարգի իմացություն, L/C  ( ակրեդիտիվ )իմացություն  (նվազագույնը 1 տարվա):

Անձնական հատկանիշներ` կարգապահ, հաղորդակցվելու զարգացած ունակություններ, լարված աշխատանք կատարելու ունակություն, թիմային աշխատանքի ունակություն:

Համակարգչային ծրագրերի իմացություն:

Հայերենի , ռուսերենի և անգլերենի գերազանց  իմացություն (պարսից լեզվի իմացությունը ցանկալի է) :

Բոլոր այն անձինք, ովքեր հետքրքրված են և ունեն համապատասխան որակավորում կարող են իրենց դիմումն ուղարկել հետևյալ  էլէկտրոնային փոստի հասցեով` hr@mellatbank.am  , ինչպես նաև կարող են ներկայացնել Բանկի գրասենյակ` ք. Երևան, Թումանյան 5ա, 45 տարածք: Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 20.11.2018թ. : Հարցազրույցին կհրավիրվեն ստացված դիմումների նախնական քննարկման արդյունքում ընտրված անձինք:

Էջը թարմացվել է` 05-11-18 09:47:50Կայքը թարմացվել է` 08-11-21 10:32:13